Print this page

Hlavní stránka

Muzeum dávného kupectví společně s Muzeem papírových modelů v Polici nad Metují realizuje projekt „Tradice v novém hávu“ dofinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj  v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Číslo projektu: CZ. 11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775.

plakatplakat

-------------------------------------------------------------------------------------------------


OTEVÍRACÍ DOBA

KVĚTEN - ZÁŘÍ

úterý - pátek: 10:00 - 17:00
sobota - neděle: 11:00 - 17:00


ŘÍJEN - DUBEN

úterý - pátek: 10:00 - 16:00
sobota - neděle: 11:00 - 17:00


Doporučujeme zahájit prohlídku minimálně půl hodiny před zavírací hodinou muzea.

 

Ceny vstupenek

plnocenná vstupenka - 6 PLN
vstupenky slevněné a pro členy větších skupin - 4 PLN
průvodce pro skupinu - 30 PLN
výuka v muzeu - 30 PLN


Každý pátek je vstupné zdarma.

 
-------------------------------------------------------------------

 

Film

 

 

 

 Film o Muzeu dávného kupectví

 

 

 

 

 

 

Herb   Dokument České televize o Svídnici

 

 

Zdjęcie

 

 

     Virtuální prohlídka muzea

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook    Facebook

 

 


 

 

 

 

Volné dny v roce 2018

1. ledna (pondělí) - Nový rok
6. ledna (
sobota) - Tři králové
1. dubna (neděle) - Velikonoční svátky
2. dubna (pondělí) - Velikonoční svátky
1. května (
úterý) - Svátek práce
3. května (
čtvrtek) - Svátek Ústavy
20.
května (neděle) - Letnice
31. 
května (čtvrtek) - Boží tělo
15. srpna (
středa) - Nanebevzetí nejsvětější Marie Panny
1. listopadu (
čtvrtek) - Dušičky
11. listopadu (
neděle) - Národní svátek nezávislosti
25. prosince (
úterý) - Vánoční svátky
26. prosince (
středa) - Vánoční svátky