Print this page

Vědecko-vzdělávací oddělení

literał Primárním úkolem Vědecko-vzdělávacího oddělení Muzea dávného kupectví je šíření výsledků vědecké práce této instituce a popularizace vědomostí z oblasti její specializace. Oddělení pořádá a vede vzdělávací programy určené dětem a mládeži školou povinné. Ve spolupráci s ředitelem a pracovníky ostatních oddělení organizuje přednášky, čtení a setkání s autory pro širokou veřejnost. Výuku realizují odborní pracovníci muzea, popř. pozvaní hosté.

literał Pracovník Vědecko-vzdělávacího oddělení se zabývá provázením návštěvníků stálou expozicí i dočasnými výstavami pořádanými muzeem, připravuje a následně realizuje vědomostní soutěže na téma regionu, poskytuje vědecké konzultace a informace o výstavách a činnosti muzea, participuje ve vytváření dočasných výstav, spolupracuje s místními sdělovacími prostředky a předává jim zprávy o akcích konajících se v instituci, shromažďuje fotodokumentaci.

literał V rámci tohoto oddělení funguje také knihovna se rostoucí sbírkou knih a časopisů, vědeckých i populárně-naučných, souvisejících s kupectvím, metrologií a historií Dolního slezska. Tato knihovna čítá více než 3000 svazků, mezi nimi i mnoho publikací týkajících se historie města a regionu a to i předválečných. Knihovna se systematicky rozrůstá díky nákupům, výměně a darům. Do knih lze nahlédnout v čítárně. Nacházejí se zde také mj. celé ročníky „Wiadomości świdnickich“ (Svídnické zprávy), historického čtvrtletníku „Sobótka“ a v neposlední řadě rovněž časopisů vydávaných v Německu – měsíčníku „Schlesische Kulturspiegel“ a čtvrtletníku „Tägliche Rundschau“, v němž je otisknuto mnoho článků věnovaných historii svídnicka a Svídnice samotné.