Print this page

Oddělení dávného kupectví


inicjał Oddělení dávného kupectví shromažďuje památky související s historií obchodu. Nejpočetnější skupinu exponátů zde představují obaly, a především lahve. Byly vytvořeny převážně z různých druhů skla, ale také z kameniny a porcelánu. Pocházejí hlavně z 19. a počátku 20. století. a najdete mezi nimi mj. i bohatě zdobené kusy vyráběné v meziválečném období renomovanými firmami „Baczewski“ a „Mikolasch“ ze Lvova, „Kasprowicz“ z Hnězdna a „Hartwig Kantorowicz“ z Poznaně.
 
 
KarczmaAptekaKasa
 

inicjał Zajímavou skupinu tvoří kameninové lahve a demižony po alkoholických nápojích, charakteristické pro oblast slezska a mnoho polských měst. Další podskupinu exponátů představují obaly na koloniální zboží. Nacházejí se mezi nimi kameninové nádobky a plechové krabičky na tabák, čaj, kávu, cigarety a cukrářské výrobky. Důležitou součástí expozice jsou předměty, které kupci každodenně využívali ke své práci, např. pokladny nebo sbírka exponátů souvisejících s reklamou: vývěsní štíty, popelníky a tištěné reklamní materiály.

inicjał Nejzajímavější vystavované předměty muzeum prezentuje jak tradičním způsobem, tj. ve vitrínách, tak v podobě aranžovaných expozic představujících koloniál z počátku 20. stol., krčmu ze stejného období a lékárnu z přelomu 19. a 20. století.