Print this page

Oddělení historie Svídnice

literał Oddělení historie Svídnice se zabývá shromažďováním movitých památek a informací týkajících se města, publikováním a šířením faktů z jeho dějin. Expozice věnovaná historii Svídnice se nachází v nejreprezentativnějších prostorách středověké radnice - v Sále radních. Pozdně gotickou zasedací místnost rady s křížově-žebrovou klenbou zdobí polychromie, která vznikla kolem roku 1538. Uprostřed místnosti se rozkládá maketa představující město v 17. stol. postavená na základě dobových vedut.
 
 
 
 
literał Model ukazuje dávný systém trojitých hradeb a četné brány vedoucí do města. Movité památky shromážděné w Sálu radních tvoří průřez dějinami města – od nejstarších geologických odbobí zastoupených minerály z okolí Svídnice, archeologických nálezů propriet někdejších obyvatel ilustrujících silnou řemeslnou tradici. K těm posledním patří cechovní pečetidla, reprezentativní cínové nádobí, stanovy cechů atp.

 
 
literał Stranou nezůstaly ani nejmladší dějiny města – 19. a 20. stol, součástí expozice se staly okouzlující fotografie z této epochy. V přilehlé komůrce bylo zřízeno nevelké „mauzoleum“ svídnických Piastů, jehož hlavní ozdoby představují kopie sochaných náhrobních desek z tumb založitele svídnického knížectví Bolka I a jeho vnuka Bolka II. Nachází se zde také kamenný okenní překlad ze svídnického zámku a mapy svídnického knížectví ze 17. až 18. století.