Print this page

Oddělení metrologie

 
 
 
literał Oddělení metrologie Muzea dávného kupectví shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje památky hmotné kultury, předměty nedílně spojené s prodejem zboží. Jsou to především předměty každodenní potřeby dávných kupců, mezi nimiž najdete váhy a závaží (všech možných druhů), lokty, průměrky, duté míry suché i vlhké a  měřící nástroje ke značení, kalibraci a ověřování užitkových měr. K nejcennějším exponátům vah patří váhy tržní a mincíře. Obzvláštní pozornost si jistě zaslouží váha I. C. Simona z Vratislavi z 18. stol. a jediný veřejnosti přístupný exemplář Rademacherovy stolní váhy na světě. Mezi závažími významné místo zaujímají závaží skládací. K velice vzácným památkám se řadí také lokty kalibrované v měrách slezských, pruských, novopolských a v metrickém systému. Pokud jde o duté míry, zachovaly se mj. vratislavský a svídnický korec.

literał Metrologické památky ve většině případů pocházejí z 19. a 20. stol., ale ve sbírkách naleznete dokonce i exponáty ze století čtrnáctého. Početně dominují předměty vzniknuvší na území rozděleného Polska, především pruského a německého původu, zbývající pocházejí mj. z Ruska, Rakouska-Uherska, Nizozemí, Belgie, Francie, Velké Británie a Spojených států. Sbírka aktuálně čítá více než 2500 památek a skládá se z exponátů z bývalé sbírky Józefa Arentowicze, předmětů předaných z dolnoslezských muzeí, darů a nákupů.


literał V rámci vědecké činnosti trvá spolupráce s muzei, která vlastní expozice tohoto druhu, zvláště pak s Národním muzeem ve Vratislavi a Muzeem měr při Hlavním úřadu pro míry ve Varšavě. Muzeum se stalo rovněž členem Mezinárodního metrologického sdružení Mass & Gewicht se sídlem v Solingen  v Německu. Nejzajímavější exponáty ze sbírek muzea jsou vystaveny ve vitrínách nebo tvoří součást aranžovaných expozic (Městské váhy, Úřad pro míry a váhy a Čerpací stanice), jediných tohoto typu v Polsku. Na odiv se zde staví rozličné měřící nástroje rozdělené rozdělené podle typu a návštěvník sleduje jejich vývoj. Zvláštní ozdobu kolekce představuje bezpochyby váha ke značení užitkových závaží londýnské firmy Oertling, skutečný Rolls-Royce mezi váhami.